ג'נרל מהנדסים

מיתוג חברה המתמחה בפתרונות מתקדמים בתחום החשמל, אנרגיה ובקרה.