La Farina

עיצוב תדמית לרשת בתי אפייה "איטלקיים" המשווקת בעיקר בסניפי רשת המזון "טיב-טעם". השם La Farina = "הקמח" באיטלקית, נבחר מתוך האמונה שאיכות מתחילה מהבסיס. לכן גם הלוגו מורכב מהדימוי הפשוט של כיכר לחם. קלאסי ובסיסי. תרשימי הציפורן הם השראה מתרשימיו של ליאונרדו דה וינצ'י, כי מי כמוהו מסמל גם יצירתיות גאונית, אבל גם מיקצועיות ודיוק ברמה מדעית.